Barnmöten & Läger

Vårt mål med barnarbetet är att varje barn ska bli en lärjunge till Jesus i enlighet med församlingens vision.

Vårt mål med barnarbetet är att varje barn ska bli en lärjunge till Jesus i enlighet med församlingens vision.
Visionen finns nedskiven i Matteus evangeliet kapitel 28, vers 19-20, där det står:
"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn, lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut."

För att uppnå målet vill vi att varje barn ska få del av:

1. Livet: Möta Jesus, uppleva honom med andra ord; bli frälst.
2. Läran: Lära sig det Jesus lärde och det Jesus gjorde.
3. Vandeln: Att göra det Jesus gjorde och lärde.

Barnen får del av detta genom barnmöten där barnens behov blir mötta på olika sätt. På barnmötena ber vi för barn som vill bli frälsta, friska m.m. Vi har också draman, dockteater och tävlingar.

Vi har söndagsskola där undervisningen är grunden. Vi läser och går igenom bibeln systematiskt.

Varje år har vi barnläger, vanligtvis veckan före midsommar.
På lägret blir också barnens behov mötta till både ande, själ och kropp.

Vi som arbetar med barnen vill att de ska få ha det roligt, lärorikt och fram för allt se att Jesus verkligen älskar dem och har en plan för deras liv.

Jesus sa:
"Låt barnen komma till mej hindra dem inte; ty Guds rike tilllhör sådana."
Detta står skrivet i Markus evangeliet kapitel 10, vers 14.

Gud välsigne dig och dina/ditt barn.

Hälsningar
Barnarbetarna

Skriv ut E-post

Mission och bistånd

Mission och bistånd

Svedjeholmskyrkans Podcast

Prenumerera

 

Svedjeholmskyrkan på Facebook

Svedjeholmskyrkan på facebook