top of page
ben-white-TlBF3ZUVTvE-unsplash_edited.png

bön

”Mitt hus ska kallas ett bönens hus” 

Vi är en församling som tror på att Gud hör bön. Bönen är central i hela vårt församlingsarbete – den är vårt syre! Vi vill att vår församling ska vara ett bönens hus. Därför har vi många olika tillfällen för bön, och vi arbetar för att det ska bli ännu fler.

Vid varje bönetillfälle har vi  lovsång och tillbedjan som hjälper oss att lyfta blicken och lyssna in vad den helige Ande säger så vi ber enligt vår Faders vilja. Vi tror verkligen på att när vi ber, så har vi en Gud som hör oss och som vill gensvar på vår bön, när vi ber och tillber honom i Ande och Sanning. 

”Allt vad ni ber om i er bön ska ni få, när ni tror.”

Matteusevangeliet 21:22

”Det står skrivet: Mitt hus ska kallas ett bönens hus.”

Matteusevangeliet 21:13

”Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Jag säger er sanningen: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er.”

Johannesevangeliet 16:23

Vårt bönearbete växer och vi ser mycket fram emot vad Gud kommer att göra och leda oss in i framöver. Välkommen att vara med i detta viktiga och spännande skeende du med. Gud välsigne dig!

Så här ser våra veckor ut:

Från tisdag till fredag mellan 07:00-09:00 har vi morgonbön på Nya Parken där vi ber för Sverige och Guds församling, samt tar upp olika specifika och aktuella böneämnen. Ingång nere vid huvudentrén, sidodörren till höger.


På torsdagskvällar kl 18:00 har vi först Team Night på Nya Parken som innehåller en timme med bön & lovsång, med fokus på betjäning. Sedan fortsätter vi kl 19:30 med bönekväll en timme till.
 

Varmt välkommen med när du har möjlighet! 

Vill du att vi ber för dig?

Hör i så fall av dig till vår bönekoordinator Miriam Holmgren via mejl: miriholm76@gmail.com eller telefon: ‭073-6871442‬

bottom of page