top of page

Med anledning av vaccinering mot covid-19

 

Kära vän!

Jag vill skriva några rader angående hur jag som pastor och vi som kyrka ser på frågan gällande vaccinet mot covid-19. Klicka här för att läsa en artikel från tidningen Värden idag där denna fråga behandlas. 

Frågor har ställts, och det finns olika teorier som florerar huruvida detta är kopplat till något utöver det som det sägs vara. Man kan förstå att det finns frågor – och även skäl till att vara eftertänksam – då det vi nu ser ske runt om vår jord påminner oss om det vi kan läsa i Bibeln om ändens tid.

Samtidigt får man vara på sin vakt så att vi inte fylls av fruktan och sugs med i olika konspirationsteorier om dolda krafter som i hemlighet styr världen, det har aldrig slutat väl. Gud har gett oss Bibeln, den helige Anden och de troendes gemenskap för att hjälpa oss att hitta rätt balans på svåra frågor. 

Personligen så tror jag att vaccinet är nödvändigt för att få bukt med covid-19-pandemin på samma sätt som vaccin tidigare hjälpt oss att övervinna sjukdomspandemier som hotat hälsan på vår jord. Flera allvarliga sjukdomar som TBC, difteri, stelkramp, mässling, polio, röda hund m.fl. har tryckts tillbaka, och vi oroar oss inte längre för dem. Vi kan resa och röra oss fritt över jordens yta tack vare vaccin. Till exempel krävdes ett vaccinintyg senast jag besökte Kenya för att få komma in i landet.

Speciellt för dig som arbetar i vården och omsorgen för att hjälpa andra, eller är i en riskgrupp och behöver få vaccin för att kunna fungera och röra dig fritt i samhället, är vaccinet nödvändigt att ta. 

Det går lätt att ha starka åsikter om hur andra ska göra då man inte själv är berörd eller lider av konsekvenserna. Jag tror att vi behöver ha en ödmjuk inställning här och ge varandra frihet att göra det som man har frid över. Guds barn drivs inte av fruktan, utan av frid och tro.  

Jag kan lägga märke till genom åren att de som varnar för att vaccinera sig, själva tacksamt tar emot läkarvård och mediciner från dem som tagit vaccin. Denna paradox finns på fler områden. 

Låt oss inte binda varandra med olika teorier, utan ge varandra frihet. Det finns något hos oss alla som triggas av mystiken och ovissheten om antikrist. När jag var ung var folk en period livrädda för streckkoderna som kom i handeln – man var övertygad om att det var en del av antikrists märke. Och när internet kom var folk övertygade om att www stod för 666. Vi hade några bussar som blev stulna då ungdomarna var på resa i Europa. Ganska snart fick jag höra påståenden att det var för att vi hade skrivit kyrkans webbsida på bussarna som de blev stulna!

Vänner låt oss vara nyktra och vakna här. Antikrists ande finns redan mitt ibland oss och försöker vårt fokus bort ifrån Kristus (1 Joh 2:18-25). Låt oss fokusera mer på Jesus och hans löften och fylla oss med tro, frid och glädje i den helige Ande.

Jag vill därför uppmuntra var och en att följa sin övertygelse när det gäller att ta vaccinet eller inte. Läs gärna artikeln från Värden idag där olika andliga ledare och teologer ger sin syn på saken. 

Själv kommer jag inte att ställa mig främst i kön för att ta vaccin, men kommer säkert att ta vaccinet senare för att kunna resa och predika och betjäna människor utan att riskera något för någon annan.

Allt gott i tron på att vi ska segra över detta onda, i namnet som står över alla andra namn: Jesus!

 

Thomas Nordberg

Pastor & föreståndare Svedjeholmskyrkan

bottom of page