top of page
pressbild.jpg
Vi är så glada över att få ge ut en bok som presenterar kristen tro på enkel farsi!

Under sommaren har en bok på farsi som presenterar och besvarar många vanliga frågor kring kristen tro färdigställts. Vägen dit har varit en resa över ett par år för författaren Mehdi Ashrafi, men nu har boken äntligen kommit från tryck.

Mehdi förklarar hur många dömer ut den kristna tron utifrån felaktiga föreställningar, att kristendomen bara är en i raden av religioner som orsakat krig, blodspillan och orättvisor i världen.

– Jag upplever att Gud för två år sedan ledde mig att skriva boken på farsi, riktad till nykristna, icke-kristna, ateister, muslimer, samt människor av andra religioner. Att förklara den kristna tron utifrån vad Bibeln säger, inte andra källor – och i stället kunna presentera själva kärnan i evangeliet.

Sedan Mehdi flyttade till Örnsköldsvik har han varit en del av Svedjeholmskyrkan. 

– Som hans pastor har det varit en glädje att följa Mehdis växt och vandring med Jesus, och hur Herren använder honom när han reser runt och predikar och undervisar, säger Thomas Nordberg, pastor i Svedjeholmskyrkan.

– Mehdis kärlek till Jesus går inte att ta miste på och han brinner verkligen för att sprida evangeliet, så när han undrade om vi kunde hjälpa honom att ge ut den här boken var det ingen svår fråga för oss att ta ställning till.

 

Bokens upplägg är att i den första delen delas kärnan i den kristna tron på ett enkelt sätt, att Jesus kommit och öppnat vägen tillbaka till gemenskap med Gud genom att evangeliet och frälsningshistorien presenteras, och den resterande delen består av frågor och svar där Mehdi tar upp de vanligaste frågorna om kristen tro som han stött på genom åren. 

På detta sätt är tanken att boken ska kunna vara en hjälp att dela evangeliet för den som själv är troende men inte själv talar farsi.  

– Genom att ge denna bok till någon farsitalande vän eller bekant har du möjlighet att på detta sätta dela evangeliet med dem, avslutar Mehdi.

--

Boken går att beställa genom att mejla info@svedjeholmskyrkan.se eller via Livets Ords Förlags webshop.

bottom of page