top of page

FÖRSAMLINGENS

HISTORIA

Här följer en liten historisk bakgrund till församlingen Trons Sköld, som idag har funnits till i närmare 30 år. 1985 var året då församlingen startades efter ett profetiskt tilltal, då med enbart 5 medlemmar. Bland dem fanns grundarna Sven och Anna-Lena Alm, som kom att bli församlingen pastorspar i 12 år. Paret hade tidigare varit pastorer inom Helgeseförbudet, och även arbetat som missionärer på Taiwan under ca.20 år. 

Efter starten 1985, hölls de första mötena i Folkets Hus, Örnsköldsvik. En del var kritiska till den nya församlingen. Man log och menade att det inte skulle bli något. Det rådde även en del turbulens på grund av trosförkunnelsen, vilket många inte var vana vid. Men människor började komma och församlingen ökade. Ljudutrustning köptes in och ett brett utbud av troslitteratur. 

Så småningom räckte Folkets Hus lokaler inte till och församlingen flyttade över till IOGTs lokaler på Bergsgatan i Örnsköldsvik. Under tiden öppnade sig en möjlighet att hyra en passande lokal på Strandgatan, Örnsköldsvik. Församlingen anordnade konferenser med utländska och svenska talare och arbetade med evangelisation via dörrknackning, torgmöten, drama mm. Med tiden ökade församlingen ytterligare. På grund av att vi i våra lokaler inte hade någon dopgrav hölls dop förrättningarna i Nolaskolans simhall samt i Själevad. 

Under en period i församlingen historia arbetade vi mycket bland de 60-tal invandrare som Invandrarverket inkvarterat i Björnforsen, Björna. Flyktingarna kom huvudsakligen från afrikanska länder. Efter en tid blev ett 20-tal frälsta och döpta. Dessa människor var ett färgsprakande inslag i församlingslivet. Några år senare kom direktiv från Invandrarverket att flyktingarna skulle förflyttas till Kiruna, Uppsala, Stockholm och Göteborg. 

Allt eftersom tiden gick, började även lokalen på Strandgatan att bli för liten för församlingen. Det fanns planer att bygga och vi började kontakta kommunen om en tomt på Hästmarksvägen. Tanken vara att bygga i moduler, och bygga ut allteftersom behovet växte. Kommunen ville dock inte tillhandahålla en tomt, därför var läget för tillfället ohållbart. Under det att dessa förhandlingar pågick fick församlingen tips om en fabriksbyggnad i Svedjeholmen, som stod tom på grund av konkurs. Till en början var församlingens byggnadsgrupp tveksam till att köpa fastigheten, eftersom man varit inriktad på en lokal i centrala Örnsköldsvik. Efter några månader växte dock intresset och hela församlingen åkte för att titta på fabriksbyggnaden, som består av 3000 m2, Lentabhall och en tomt på 10 000 m2. Efter besöket var hela församlingen positiv till att köpa byggnaden, därpå tog styrelsen beslut om köp. Ombyggnationerna startade och församlingen kunder inviga sina nya lokaler under hösten 1994. 

Församlingen fick ett nytt pastorspar den 3/9 1998. Thomas och Maria Nordberg, som tidigare arbetat i församlingen Livets Ord i Åbo, efterträdde Sven och Anna-Lena Alm, som skulle flytta till Uppsala. Församlingen har idag cirka 200 medlemmar. De nya lokalerna har bland annat gett möjlighet att expandera med konferenser och en kristen friskola; Broskolan som startades hösten 2000. Skolan sträcker sig i nuläget från årskurs F-9.

 

År 2009 gav vi vår kyrka namnet Svedjeholmskyrkan.

bottom of page