top of page
20 nov 2022 banner.png

Öppet församlingsmöte för alla 

tillsammans med Tobias Sturesson (Heart Management, Malmö)

Fokus på: Hållbarhet — Församlingsliv — Församlingskultur — Delaktighet — Att bygga för framtiden

Utöver församlingsmötet denna dag kommer Tobias Sturesson att finnas på plats i samband med gudstjänsten kl 11 där han även kommer att medverka. För dig som önskar samtala med Tobias kring församlingskultur finns han tillgänglig på plats i Parken 30 minuter innan och 30 minuter efter gudstjänsten. 

 

Utöver mötet kl 15 kommer Tobias Sturesson även att hålla fler samtal och workshops under denna dag som en del av en kulturkartläggning. Inbjudan till berörda för dessa träffar/samtal kommer via församlingsledning eller församlingens strukturgrupp. 

Det är mycket värdefullt om du kan vara med. Bara tillsammans kan bygga vidare för en hållbar kultur och struktur i församlingen!

 

Vid frågor kring denna dag kontakta pastor Thomas Nordberg eller någon i församlingens strukturgrupp (kontaktuppgifter finns längst ner på sidan).

Bakgrund

Sedan en tid tillbaka bildades den så kallade strukturgruppen i församlingen. Gruppen har församlingsledningens mandat att se över den nuvarande struktur, innefattande all församlingsverksamhet inklusive skola och fastighetsbolag. Uppdraget som gruppen fått från ledningen är att komma med förslag till förändringar för skapa bredd och bygga en struktur som är hållbar även i framtiden.

 

Gruppen har gjort intervjuer med de olika styrelserna, samt även haft samtal kring struktur och hämtat råd från bland andra pastor Janne Blom och Elisabet Andersson från Livets Ord i Uppsala. Efter dessa samtal har det blivit tydligt att en framgångsrik strukturförändring även bör inkludera en förändring av församlingens kultur. 

”Kultur” kan i sammanhanget kan förenklat beskrivas som atmosfären i församlingen; det sätt vi vanligtvis samtalar, relaterar till och bemöter varandra.

 

Våren 2022 kom därför önskemålet från strukturgruppen till församlingsledningen att översynen skulle utvidgas från enbart struktur till att även inkludera församlingens kultur. Församlingsledningen (herdeteam och stiftelsens styrelse) gav ett godkännande till detta utökade uppdrag och det beslutades även att satsa på att ta extern hjälp för detta. 

 

I samband med församlingshelgen på Solbacken i augusti i år redovisade strukturgruppen för hur arbetet har utvecklat sig. Om du missade detta och samtalen som fördes under detta möte så finns det inspelat och tillgängligt att lyssna till.

Extern hjälp – varför?

Orsaken till att vi tar extern hjälp och rådgivning är att församlingskulturen är något som vi alla medlemmar är en del av. Detta gäller ju även medlemmarna i strukturgruppen samt styrelsen, herdeteamet etc. Det är som bekant lätt att bli ”hemmablind” och vi tror att det kan vara nyttigt och bra att någon som till vardags inte är en del av gemenskapen får inblick och kan hjälpa oss att se sådant som vi kanske inte tänker på och bara tar för givet.

 

De som kommer hjälpa oss med detta arbete kring utveckling och kultur är Hans och Karin Jansson från Huskvarna samt Tobias Sturesson från Malmö. Hans och Karin har arbetat som pastorspar och ledare för ett omfattande församlingsarbete. De har lovat finnas med som stöd i den process vi befinner oss i och bidra med sina erfarenheter kring församlingsbyggande. Tobias driver företaget Heart Management och har omfattande erfarenhet av att stödja organisationer och församlingar i ledarskaps- och grupputveckling, kulturförändring och värdegrundsfrågor. Han har bland annat varit med som stöd i strukturförändringen som genomförts inom Livets Ord på senare år.

 

Det som händer under dagen ”Hjärta för vår kyrka” är en del av en kulturkartläggning som Tobias Sturesson utför. Resultatet från denna dag kommer ligga till grund för hur vi tillsammans går vidare med struktur- och kulturarbetet i församlingen. Vi i strukturgruppen är mycket tacksamma om du som församlingsmedlem vill bidra genom att delta på denna dag. Är det så att du har förhinder men ändå vill delta i samtal kring detta så är du så klart välkommen att kontakta oss!

 

Strukturgruppen

Roland Nordin     070-674 00 21

Eva-Lena Nordin     070-273 67 25

Christoffer Eriksson    070-256 22 67

Jenny Eriksson        073-065 53 77

Debora Lundgren    072-708 03 03

Andreas Westman    076-110 50 60

Helena Westman    070-263 64 59

Göran Söderholm    070-246 52 00

Gun-Marie Lundholm    073-993 76 53

Carl-Joel Nordberg    073-579 81 35

bottom of page