top of page
cvr_hjarta.jpg

Utifrån det arbete av att se över vår kultur under våren har vi under fyra söndagar gått igenom vår församlings både styrkor och utmaningar, utifrån den analys som genomfördes i slutet av hösten 2022. Något vi varit måna om är att oavsett vad dialogen handlat om, inte gör avkall på det i våra styrkor som vi tror är centrala för vilka vi är. Gällande dessa vill vi:

Förvalta — Försvara — Förstärka — Förmera — Förnya

Om du missat någon eller några av vårens söndagar kan du se dem här: 

19 februari: Styrkor i förhållande till kultur

19 mars: Utmaningar i förhållande till kultur I

23 april: Utmaningar i förhållande till kultur II

4 juni: Reflektioner & rekommendationer

Bakgrund

Sedan en tid tillbaka bildades den så kallade strukturgruppen i församlingen. Gruppen har församlingsledningens mandat att se över den nuvarande struktur, innefattande all församlingsverksamhet inklusive skola och fastighetsbolag. Uppdraget som gruppen fått från ledningen är att komma med förslag till förändringar för skapa bredd och bygga en struktur som är hållbar även i framtiden.

 

Gruppen har gjort intervjuer med de olika styrelserna, samt även haft samtal kring struktur och hämtat råd från bland andra pastor Janne Blom och Elisabet Andersson från Livets Ord i Uppsala. Efter dessa samtal har det blivit tydligt att en framgångsrik strukturförändring även bör inkludera en förändring av församlingens kultur. 

”Kultur” kan i sammanhanget kan förenklat beskrivas som atmosfären i församlingen; det sätt vi vanligtvis samtalar, relaterar till och bemöter varandra.

 

Våren 2022 kom därför önskemålet från strukturgruppen till församlingsledningen att översynen skulle utvidgas från enbart struktur till att även inkludera församlingens kultur. Stiftelsens styrelse gav ett godkännande till detta utökade uppdrag och det beslutades även att satsa på att ta extern hjälp för detta. 

 

I samband med församlingshelgen på Solbacken i augusti i fjol redovisade strukturgruppen för hur arbetet har utvecklat sig. Om du missade detta och samtalen som fördes under detta möte så finns även det inspelat och tillgängligt att lyssna till.

Extern hjälp – varför?

Orsaken till att vi tagit extern hjälp och rådgivning är att församlingskulturen är något som vi alla medlemmar är en del av. Detta gäller ju även medlemmarna i strukturgruppen samt styrelsen, herdeteamet etc. Det är som bekant lätt att bli ”hemmablind” och vi tror att det kan vara nyttigt och bra att någon som till vardags inte är en del av gemenskapen får inblick och kan hjälpa oss att se sådant som vi kanske inte tänker på och bara tar för givet.

 

De som finns med att hjälpa oss med detta arbete kring utveckling och kultur är Hans och Karin Jansson från Huskvarna samt Tobias Sturesson från Malmö. Hans och Karin har arbetat som pastorspar och ledare för ett omfattande församlingsarbete. De har lovat finnas med som stöd i den process vi befinner oss i och bidra med sina erfarenheter kring församlingsbyggande. Tobias driver företaget Heart Management och har omfattande erfarenhet av att stödja organisationer och församlingar i ledarskaps- och grupputveckling, kulturförändring och värdegrundsfrågor. Han har bland annat varit med som stöd i strukturförändringen som genomförts inom Livets Ord på senare år.

 

Det som hände under Tobias Sturessons besök i höstas är en del av en kulturkartläggning som Heart Management utfört, vilken också legat till grund för vårens träffar kring struktur- och kulturarbetet i församlingen. 

Vid frågor kring allt detta kontakta pastor Thomas Nordberg eller någon i församlingens strukturgrupp.

 

Strukturgruppen

Roland Nordin     070-674 00 21

Eva-Lena Nordin     070-273 67 25

Christoffer Eriksson    070-256 22 67

Jenny Eriksson        073-065 53 77

Debora Lundgren    072-708 03 03

Andreas Westman    076-110 50 60

Helena Westman    070-263 64 59

Göran Söderholm    070-246 52 00

Gun-Marie Lundholm    073-993 76 53

Carl-Joel Nordberg    073-579 81 35

bottom of page