top of page
host980_450.png

Tema/Inriktning:

För den här hösten finns det tre temablock vi hämtar från materialet Välkommen till Svedjeholmskyrkan och som vi kommer att betona på olika sätt – genom söndagsgudstjänster, hemgruppssamlingar, församlingskvällar, ledarsamlingar & team nights: tillhörighet, vår tro, tillväxt & betjänande.

Tillhörighet

28 augusti        Kärleksfull gemenskap

11 september  Kyrka öppen för alla

18 september  Omsorg & barmhärtighet

Vår tro

 2 oktober        Jesus i centrum

 9 oktober        Ett liv i omvändelse & helgelse

16 oktober       Bergspredikan I (gemensam serie med Livets Ord Family)

23 oktober       Bergspredikan II (gemensam serie med Livets Ord Family)

30 oktober       Villighet att lida för vår tro

Tillväxt & betjänande

20 november   Alla gåvor i funktion I

27 november   Ett aktivt liv i bön

 4 december    Öppenhet för den helige Ande

11 december   Alla gåvor i funktion II

Särskilda händelser:

 4 september      Hans & Karin Jansson (heldag: gudstjänst kl 11 & församlingskväll kl 16-18)

25 september     Tomas Dixon (tema Israel)

 6 november       Ulf Cahn (tema Israel)

13 november      John Rajiah

18 december      Församlingens julfest

bottom of page