top of page
bnr_hosten.png

Tema/Inriktning:

Under hösten inleder vi med temaserien Bli starkare i Kristus & i november/december Leva av tro.

Bli starkare i Kristus

27 augusti        Bli starkare i Kristus: inledning

3 september    Vad betyder det att vara kristen?

10 september  Hur växer vi Kristus?

17 september  Hu bevarar vi Andens enhet?

24 september  Hur blir Jesus synlig i våra relationer?

 1 oktober        Vad är Guds plan för kyrkan?

 8 oktober        Hur lever vi ut tron i vardagen?

15 oktober       Gudstjänst för hela familjen 

22 oktober       Gudstjänst

Särskilda besök

29 oktober       Besök av Hans & Karin Jansson (heldag: gudstjänst kl 11 & församlingskväll kl 15-17)

 5 november    Besök av John Rajiah   Ulf Cahn (tema Israel)

12 november   Besök av Ulf Cahn (först gudstjänst kl 11 & sedan seminarium kl 15)    

Leva av tro

19 november   Grundstark tro

26 november   Guds rättfärdighet

 3 december    Den troendes auktoritet

Jul & advent

10 december   Adventsgudstjänst

17 december   Församlingens julfest

24 december   Julefrid

bottom of page