top of page
romarbrevet_edited.jpg

Under hösten kommer vi i hemgrupperna att gemensamt följa Romarbrevet – ett brev där Paulus utförligt lägger ut grunderna i evangeliet, kristen tro och kristet liv. Uppmuntra varandra att läsa Romarbrevet under hösten och även det aktuella kapitlet inför kommande samling. Återkommande kommer det att finnas några huvudpunkter, nyckelversar och fördjupningsrutor från varje kapitel att lyfta tillsammans med samtalsfrågor. Som ledare för dessa samtal behöver du inte känna att du själv ska ha svar på varje fråga. Välj de punkter och frågor som passar bäst för er grupp, de du tror kommer att leda mest givande samtal för er.


Kyrkan i Rom var troligen grundad av hemvändande judar som kommit till tro på Jesus efter pingstdagen som beskrivs i Apostlagärningarna 2, vilket också är anledningen till att Paulus låter profeter, personer, uttryck och verser från Gamla testamentet återkomma genom hela brevet. Men likväl är en stor del av de troende ickejudar, och spänningar mellan dessa två grupper har uppstått. Eftersom Paulus inte själv besökt kyrkan i Rom personligen, behöver han dels presentera sig själv – utan också systematiskt redogöra för vilken undervisning han står för och vad evangeliet är. Här finns ett användbart klipp som beskriver den historiska kontexten för Romarbrevet:

bottom of page