ge

För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

Matteusevangeliet 6:21

Varför vi ger.

Gud är generös, och han kallar oss att vara det likaså. Vad vi gör med det Gud har gett oss visar världen var vi har vårt hjärta, och det hjälper till att förkunna evangeliet.  Vi vill ära Gud på livets alla områden, också när det gäller vår ekonomi.

Du kan ge på ett par olika sätt:

Ge via Swish

Du kan ge en valfri gåva via swish till nr: 123 363 42 76
Om du vill kan du ange särskilt ändamål i meddelandetexten i Swish-appen.
Tack för din gåva!

Ge via plusgiro eller bankgiro

Du kan ge en valfri gåva via vårt plusgiro: 4918482-3
eller via vårt bankgiro: 357-1841

Ge direkt till vårt missionsarbete

Ge din gåva direkt till församlingens missionsarbete via plusgirot:  14 82 38-9

Tack för din gåva!

Din gåva gör skillnad! Vår vision och vårt uppdrag som församling är och har varit ända sedan starten att sprida evangeliet både här hemma i Örnsköldsvik och Sverige, och ut över världen. Vi har knutit många personliga kontakter internationellt och därigenom kan vi se till att de ekonomiska medlen förmedlas på ett effektivt sätt.