Vår historia

Hur allting började ...

1985 var året då församlingen grundades, av Sven och Anna-Lena Alm, som också kom att vara församlingens första pastorspar under tolv års tid. Församlingen grundades under namnet Trons sköld, vilket fortfarande är en del av vårt inre dna.

De första gudstjänsterna firades i Folkets hus i Örnsköldsvik, och efter en period av att hålla till på Strandgatan köpte man en lokal i Svedjeholmen som efter gedigna ombyggnationer kom att invigas som församlingens kyrkobyggnad hösten 1994.

År 2015 köpte församlingen gamla Folkets Park, som i dag blivit den lokal man firar gudstjänst i och har all verksamhet i.

Hur det fortsatt …

Sedan 1998 har Thomas och Maria Nordberg varit det pastorspar som lett församlingen, under deras ledning grundades Broskolan, Örnsköldsviks kristna skola, år 2000, där lokalen i Svedjeholmen så småningom även blev skolbyggnad till Broskolan. Och sedan 2009 har församlingen verkat under namnet Svedjeholmskyrkan.

”Som pastorspar ber och tror vi att du i församlingen tillsammans med dina bröder och systrar i Herren skall finna den dröm och längtan Gud har lagt i ditt hjärta! Välkommen att vara en del av församlingsgemenskapen!”

Vart vi är på väg ...

Som församling har vi ett hjärta för människorna i vår stad Örnsköldsvik, vårt land och vår värld.

Svedjeholmskyrkan vill vara en öppen kyrka för alla människor, och visa på möjligheten att genom Jesus Kristus upprättas, befrias och få en hel relation till Gud, oss själva och till andra.

Därför vill vi betjäna vår stad så mycket vi bara kan och dela med oss av evangeliet och livet med Jesus till andra så mycket vi bara kan.

Bli en del av vår historia ...

Kom och var med oss när vi samlas för att fira gudstjänst, varje söndag kl 11!