jag är ny här

Välkommen

Svedjeholmskyrkan vill vara en öppen kyrka för alla människor genom att visa på möjligheten att genom Jesus Kristus upprättas, befrias och få en hel relation till Gud, oss själva och till andra. Vi vill vara en kyrka för alla generationer där det finns möjlighet att lära känna Jesus, umgås och uttrycka sin tro på kreativa sätt.

När träffas vi?

Söndagar

11:00 på Nya Parken

Se våra lokaler:

Hur går en gudstjänst till här?

Vi vill att varje gudstjänst ska vara en fest för hela familjen där vi får lyssna och tillbe Guds ord. Därför innehåller våra gudstjänster  mycket musik och sång. En gudstjänst ska inte vara som ett museum där man är en åskådare utan vi ser det som att alla har en viktig del i mötet. Efter att vi har sjungit lovsånger en stund brukar det vara att någon talar om vad som händer i kyrkan under kommande vecka, ber och tar upp en kollekt . Sedan predikar någon av församlingens pastorer eller någon gästpredikant, efteråt ges ofta tillfälle till förbön eller överlåtelse, beroende på vad predikan handlat om. Cafeterian är öppen efter gudstjänsten och många stannar kvar och fikar med sina vänner innan man lämnar kyrkan.

Kontakta oss

Vi vill gärna få kontakt med dig, hör gärna av dig!