top of page

HEMGRUPPER

apg. 2:46

                   Apg. 2:46
"Varje dag var de
endräktigt tillsammans i templet,
och i hemmen bröt
de bröd och höll måltid
med varandra i jublande, innerlig glädje."
Vi bygger gemenskapen i församlingen kring söndagsgudstjänsterna i kyrkan och de mindre samlingarna i hemmen. Vi tror på kraften i den stora gemensamma gudstjänsten men även på kraften i den lilla gemenskapen där man kan komma närmare varandra och växa i sin tro och i betjänande av andra.
Vi vill uppmuntra alla i kyrkan att vara med i en hemgrupp. Vi har flera olika typer av hemgrupper: för unga, äldre, kvinnor, män, blandade och för familjer.
Om du inte redan är med i en hemgrupp är du varmt välkommen att kontakta församlingsexpeditionen för att komma med i en.

EXPEDITIONEN:

 0660-51727

MER KONTAKT
bottom of page