top of page
web_banners_varen23.png

Särskilda händelser:

29 januari      Besök av Robert Åkerlund från Open Doors Sverige

 2 februari     Besök på församlingskvällen av Rune Borgsø från Livets Ord, Uppsala

25 februari    Möte för män med Jonas Byström (#kokkaffeochjesus) PeO Svensson (Guds kraft)

26 februari    Besök av PeO Svensson från Guds kraft, Sävsjö

26 mars         Helandekväll på Nya Parken (kl 18, fokus på lovsång och helande)

31/3–2/4        HIGHER, ungdomskonferens

 9 april           Gemensam påskdagsgudstjänst på torget med stadens kyrkor

15 april          HENNES dag på Nya Parken. Konferensdag för kvinnor, besök av Tanja Rønhovde 

16 april          Helandekväll på Nya Parken (kl 18, fokus på lovsång och helande)

30 april          Besök av team från Estland

17–19 maj     King of Kings Conference

21 maj           Helandekväll på Nya Parken (kl 18, fokus på lovsång och helande)

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR om bibeltro:

Under våren kommer det att finnas tre spännande torsdagskvällar kl 19 med bibellärare och teologer från STH som kommer att tala om bibeltro från lite olika infallsvinklar. Föreläsningarna är öppna för alla, varmt välkomna!

 9 februari      Göran Lennartsson, teol dr. Tema: Bibeltro, vetenskap och synen på Jesus

 9 mars           Johnny Foglander, teol kand: Guds ord och förkunnelsen

20 april          Anders Gerdmar, professor: Vad är äkta bibeltro?

bottom of page